Petr Pexa - pepe - osobní stránky

Tématický plán předmětu KIN/WWW2A

 1. Novinky v tvorbě www stránek
 2. HTML5
 3. Formuláře
 4. Kaskádové styly CSS3
 5. Vlastnosti barev a pozadí
 6. Vlastnosti textu a písma
 7. Vlastnosti boxů a bloků
 8. Klasifikační vlastnosti
 9. Rozlišení typů médií, stránkovaná média
 10. Vlastnosti zvukových stylů
 11. Lokalizace objektů na stránce, pozicování
 12. Nové vlastnosti CSS3
 13. Responzivní web

Požadavky na zápočet    :: Sylabus předmětu ve Stagu sipka
    :: Výukové materiály na moodle.pf.jcu.cz sipka
    :: Užitečný software pro tvorbu www stránek - V:\Pexa\Výuka WWW\Software sipka
    :: Knihovna příkladů k výuce sipka
    :: Testování prohlížečů webových stránek sipka
    :: Prezentace k přednášce Podpora HTML5 v prohlížečích (17.4.2013 PF JU ČB)
    :: Zpět na seznam Tématických plánů sipka