JavaScript je multiplatformní, interpretovaný jazyk s jednoduchými objektově orientovanými schopnostmi, jehož programy jsou umístitelné přímo do těla webové stránky. JavaScript je syntakticky podobný jazyku C, dokáže spolupracovat s Java applety umístěnými ve webových stránkách. JavaScript má pouze omezené vyjadřovací schopnosti, je však unikátní svou schopností ovládat prohlížeč. Počátky historie JavaScriptu se datují do roku 1995, kdy světlo světa spatřila druhá verze webového prohlížeče firmy Netscape Communicatons Corporation - Netscape Navigator. Byla to právě firma Netscape, která vyvinula a vložila JavaScript do svého prohlížeče. Jazyk se v době návrhu jmenoval LiveScript, přejmenován byl na JavaScript. Od té doby se stal JavaScript pravidelnou součástí webových prohlížečů firmy Netscape a je nadále firmou Netscape vyvíjen a podporován...

Na svých stránkách se JavaScriptem zabývám v oddílech:

Přeji všem zájemcům úspěchy v práci s JavaScriptem!