CSS level 1
Písma a pozadí
Boxy a bloky
Seznamy a klasifikace

CSS level 2
Nové vlastnosti
Řízení pozice

CSS2 - Filters
Stíny, okraje
Převracení, otáčení, deformace
Změny zobrazení

Diplomová Práce (Praktická část)
2000/2001

Vysoká škola:     Jihočeká univerzita Fakulta:     Pedagogická fakulta
Katedra:     Katedra informatiky Školní rok:     2000/2001

Obor:               Výpočetní technika a informatika
Studium:         Bakalářské


Téma:             Tvorba internetovích aplikací kaskádovými styly CSS1, CSS2
Vypracoval:     Zbyněk KROS
Vedoucí:          PaedDr. Petr Pexa


Zásady pro vypracování:

   Cílem diplomové práce je vypracovat uživatelskou příručku technologie CSS jako aktuální metody pro sazbu a formátování internetových stránek a provést porovnání s tradičními postupy použitím jazyka HTML. Součástí diplomové práce bude také konkrétní webové prezentace, obsahující definici CSS. Práce by měla být unikátní publikací zabívající se touto problematikou.


Popis praktické části:

   Cílem praktické části bylo vytvořit internetovou prezentaci základních možností kaskádových stylů. Tyto stránky jsou demonstrativní jejich kód není optimální a to z následujících důvodů. Při tvorbě stránek jsem se snažil na maximum využít možností CSS a proto jsem v některých případech použil složitější postup psaní kódu s jejich použitím. Tyto stránky mají být demostrativní a to jak svým obsahem tak svým kódem, proto jsou vytvořeny odlišné stránky pro konkurenční prohlížeče (Internet Explorer 4.0 nebo 5.0 a Netscape Navigator 4.7). Účelem je ukázat odlišnosti implementace jazyka CSS těmito browsery. Přepínání vhodných stran dle použitého progranu je prováděno automaticky pomocí jednoduchého Java Scriptu.
   Prezentace je rozdělena do tří částí z nichž každá reprezentuje vlastní, specifickou část jazyka CSS. Tyto části jsou CSS level 1, CSS level 2 a CSS2 - Filters. I přesto že jsou filtry součástí definice jazyka CSS2 mohou být v některých ohledech brány jako samostatná část a proto jsou odděleny. Prezentace obsahuje celkem 9 originálních stran z nichž každá má svou kopii pro druhý prohlížeč, tedy celkem 18 stran.


Diplomová práce (na stahnutí): Kaskádové styly CSS1 a CSS2

 

webmaster |