Podpora HTML5 elementu <video> a formátů OGG/OGV a WebM.


Formát OGV s nastavenou velikostí (width, height) a ovládacími tlačítky (controls)
Formát OGG s vypnutým zvukem (muted)
Formát OGG pomocí elementu <source> a s automatickým spuštěním (autoplay)
Formát OGG s vlastními tlačítky JavaScriptem
Formát WebM s ovládáním (controls)
Nefunkční formáty (ale záleží hlavně na kodeku, viz předchozí stránka):

AVI MOV WMV

MPG MP4