Petr Pexa - pepe - osobní stránky

Tématický plán předmětů KIN/TAB, KIN/PPVP a KIN/PIKTR

 1. Interaktivní tabule, tablety
 2. Aplikace Smart Notebook - ovládání
 3. Přizpůsobení hlavního menu a panelu nástrojů
 4. Editace textu - využití pera a gumy, vlastnosti pera, virtuální klávesnice
 5. Tvorba čar a tvarů – typy čar, barvy, šířka stopy
 6. Způsoby zobrazení, skrytí, odkrytí a zamykání objektů
 7. Propojení odpovídajících si objektů
 8. Přesun a seřazení objektů podle zadaných kritérií, pořadí objektů
 9. Velikost a rotace objektu, průhlednost objektu, stínování
 10. Nekonečný klonovač
 11. Získání a vložení grafiky, využití tabulek
 12. Získání a vložení multimediálních objektů
 13. Tvorba vlastních aktivit s využitím doplňků Lesson Activity Toolkit a Smart Lab

Požadavky na zápočet

1. zápočtový projekt: evaluovaná aplikace pro interaktivní tabuli na libovolné téma, nalezená na doporučených portálech (ideálně na veskole.cz) a využitelná ve výuce vlastního studijního oboru. Tento úkol se netýká předmětu KIN/PIKTR.

2. zápočtový projekt: alespoň 5 vlastních žákovských aktivit pro interaktivní tabuli na libovolné téma resp. pro výuku libovolného předmětu v libovolném ročníku na 1. stupni ZŠ, vytvořených v prostředí Smart Notebook s využitím šablon Aktivit Smart Lab.


:: Výukové materiály/kurz v Moodle PF JU sipka
:: Užitečný software pro interaktivní tabule - V:\Pexa\Výuka GRA, TVZ\Software sipka

:: Zpět na začátek stránky Nahoru