Petr Pexa - pepe - osobní stránky

Petr Pexa - pepe - titulní stránka

Deutsch English
Katedra informatiky PF JU E-learningové kurzy v Moodle PF JU
Mobilní verze webu Centrum didaktických inovací
Záznamy mých webinářů na téma interaktivní výuky Twitter katedry informatiky PF JU
Digitální genealogie a můj rodokmen SDH Tučapy

Testování podpory HTML5 a CSS3

Průběžně jsou stále zveřejňovány nové verze nejpoužívanějších internetových prohlížečů Chrome, Firefox, Opera a Explorer. Téměř každá taková nová verze má většinou implementovánu lepší podporu nových jazyků či technologií, určených pro tvorbu webových stránek (např XHTML 1.1, HTML5, CSS3, DOM apod.) a tím je zajištěno, že mnohé efekty, které dříve nebylo možné vzhledem k jejich rozdílné podpoře v jednotlivých prohlížečích použít, se stávají postupně smysluplnými. Mezi výše zmíněné testované prohlížeče jsem také zařadil pro majitele produktů firmy Apple browser Safari, podpora standardů je u něho ovšem stejná s Google Chrome vzhledem k použitému shodnému renderovacímu jádru WebKit.

Na otestování podpory všech známých problematických prvků Vám nabízím tyto stránky, jejichž cílem je především upozornit na ty efekty, které zatím stále standardně podporovány nejsou. Tak Vám tyto testy pomohou zajistit, aby se Vaše webové stránky zobrazovaly ve všech prohlížečích shodně a především splňovaly schválené standardy (byly tedy validní).

Zatím zde najdete téměř stovku testů, které jsou tematicky rozděleny do samostatných testovacích souborů. Pro začínající webmastery jsou všechny CSS příklady v jednodušších a syntakticky lépe pochopitelných in-line stylech, profesionálům samozřejmě nemusím připomínat použití deklarace CSS v externím připojeném souboru.