Petr Pexa - pepe - osobní stránky

Front-end webu v HTML5/CSS3: ukázky, testy, tipy a triky

Průběžně jsou stále zveřejňovány nové verze nejpoužívanějších internetových prohlížečů Chrome, Firefox, Opera, Safari a Explorer/Edge. Téměř každá taková nová verze má většinou implementovánu lepší podporu nových jazyků či technologií, určených pro tvorbu front-endu webových stránek (např. HTML5, CSS3, jQuery apod.) a tím je zajištěno, že mnohé efekty, které dříve nebylo možné vzhledem k jejich rozdílné podpoře v jednotlivých prohlížečích použít, se stávají postupně smysluplnými.
    Na otestování podpory problematických prvků webových stránek vám nabízím tuto stránku, jejíž cílem je upozornit na ty efekty, které zatím standardně podporovány nejsou a především nalézt funkční řešení. Tak vám tyto testy pomohou zajistit, aby se vaše webové stránky zobrazovaly ve všech prohlížečích shodně a především splňovaly schválené standardy (byly tedy validní).
    Najdete zde mnoho ukázek, testů, tipů a triků, které jsou tematicky rozděleny do samostatných testovacích souborů (viz seznam níže). Pro začínající webmastery jsou všechny CSS příklady v jednodušších a syntakticky lépe pochopitelných in-line stylech, profesionálům samozřejmě nemusím připomínat použití deklarace CSS v externím připojeném souboru.


 1. Přehled jednotlivých typů základního kódu webových stránek sipka
 2. Přehled základních kódů pro mobilní web (zastaralé, viz níže Responzivní web) sipka
 3. Problematické prvky pro hlavičku a tělo stránky sipka
 4. Problematické prvky pro formátování textu sipka
 5. Problematické prvky pro formátování tabulek sipka
 6. Zobrazení správných XHTML dokumentů (*.xhtml) sipka
 7. Zobrazení XML souborů a CSS vlastností display: table, table-row a table-cell sipka
 8. Barevné rámečky tabulek, obrázků a barvy čar sipka
 9. Dotted (tečkované) rámečky sipka
 10. Alternativní styly sipka
 11. CSS vlastnost position:fixed sipka
 12. Vrstvení webových objektů a CSS vlastnost z-index sipka
 13. CSS vlastnost overflow sipka
 14. CSS vlastnost visibility sipka
 15. Pseudotřídy :hover a :focus sipka
 16. CSS vlastnost text-shadow sipka
 17. Alfa průhlednost u PNG obrázků sipka
 18. Filtry a CSS3 vlastnost opacity sipka
 19. Favicon.ico sipka
 20. Element <object> s vloženými soubory formátu swf, txt, html, jpg, gif a png sipka
 21. Podpora přehrávání multimediálních (audio a video) souborů sipka
 22. Směrování odkazů do rámečku <iframe> a <object> atributem target sipka
 23. Směrování odkazů do nového okna JavaScriptem sipka
 24. CSS pravidlo @import sipka
 25. Tiskové styly (CSS pravidla @page, @media) sipka
 26. Nestandardní zobrazovací (quirk) mód IE6 sipka
 27. Standardní zobrazovací mód sipka
 28. Problematické zobrazení mezer pod obrázkem v tabulce sipka
 29. Vytvoření prostoru pro obrázek při načítání stránky (vlastnosti width a height) sipka
 30. CSS vlastnost display: list-item a list-style-type: decimal sipka
 31. Aktivace odkazu klávesovou zkratkou (atributy accesskey a tabindex) sipka
 32. Dynamické fonty (stahování fontů ze serveru při načtení stránky) sipka
 33. CSS3 efekt zaoblených rohů (border-radius) sipka
 34. CSS3 efekt stínu boxu (box-shadow) sipka
 35. HTML5 - canvas (autor: Tomáš Trantýr) sipka
 36. Vložení menu do stránek z externího souboru pomocí php funkce include sipka
 37. CSS3 efekt rotace (transform) sipka
 38. Průhlednost barvy RGBA modelem sipka
 39. Nastavení velikosti obrázku na pozadí stránky
 40. 2sloupcový web v XHTML, CSS3 a 5 různými typy menu sipka
 41. 2sloupcový web v HTML5, CSS3 a 5 typy menu sipka
 42. 3sloupcový web v XHTML a CSS3 sipka
 43. 3sloupcový web v HTML5 a CSS3 sipka
 44. Mluvené styly sipka
 45. CSS3 efekt gradientu (gradient) sipka
 46. HTML5 Drag and Drop API sipka
 47. HTML5 Geolocation API (autor: Martin Laudát) sipka
 48. CSS3 Animations sipka
 49. Prezentace k přednášce Podpora HTML5 v prohlížečích sipka
 50. Responzivní web - teorie sipka
 51. Základní kostra (šablona) responzivního webu v HTML5 sipka
 52. 2sloupcový responzivní layout v HTML5 (float) sipka
 53. 3sloupcový responzivní layout v HTML5 (float - varianta 1) sipka
 54. 3sloupcový responzivní layout v HTML5 (float - varianta 2) sipka
 55. 4sloupcový responzivní layout v HTML5 sipka
 56. Responzivní layout v HTML5 flexboxem sipka
 57. Nové formulářové prvky v HTML5 Forms sipka
 58. Ukotvení objektu uvnitř jiného objektu při změně rozlišení (position) sipka
 59. Fixované menu s využitím position: sticky sipka
 60. HTML5 elementy <audio> a <video> a podpora nového formátu WebM/VP8 sipka
 61. HTML5 element <picture> a nové formáty obrázků WebP a AVIF sipka
 62. Responzivní layout v HTML5 pomocí CSS Grid sipka
 63. Menu s plynulým rolováním stránky s využitím scroll-behavior: smooth nový sipka

:: Zpět na začátek stránky Nahoru