Petr Pexa - pepe - osobní stránky

Tématický plán předmětu KIN/7PT

 1. přednáška: Význam předmětu, pravidla a požadavky pro absolvování, literatura
 2. přednáška: Obecná typografie - sazba písma a odstavců, nadpisy
 3. přednáška: Seznamy, záhlaví, pata a okraje dokumentu
 4. přednáška: Mezery, interpunkce, pomlčky
 5. přednáška: Citace, obsah, sazba obrázků a tabulek
 6. přednáška: LaTeX - význam, výhody, software
 7. přednáška: LaTeX - pravidla pro psaní kódu, třídy, balíčky
 8. přednáška: LaTeX - základní struktura dokumentu
 9. přednáška: LaTeX - sazba písma, nadpisů, seznamů, citace, záhlaví a pata
 10. přednáška: LaTeX - tabulky, grafika a její formáty, barvy
 11. přednáška: LaTeX - odkazy, obsah, matematické vzorce a zdrojové kódy
 12. přednáška: LaTeX a tvorba prezentací (třída beamer)

Program cvičení - praktická aplikace poznatků, probraných na předchozí přednášce.

Semestrální požadavky před zkouškou

Splnění 3 praktických projektů se zaměřením na aplikování typografických pravidel při formátování textu v běžných textových editorech, kódování textových dokumentů a tvorba prezentací v LaTeX. Projekty budou zadány a realizovány na cvičení v průběhu semestru.


    :: Sylabus předmětu ve Stagu sipka
    :: Knihovna studijních materiálů a software - V:\Pexa\Výuka PATA sipka
    :: E-kurz v moodle.pf.jcu.cz sipka
    :: Typografický vzor kvalifikačních prací sipka
    :: Logo PF JU do kvalifikačních prací (PNG) sipka
    :: Zpět na seznam Tématických plánů sipka