Petr Pexa - pepe - osobní stránky

Tématický plán předmětu KIN/7TEL

    Předmět je ve své podstatě odbornou praxí v oboru e-learningu, studenti samostatně tvoří reálný kurz v Moodle z dodaných podkladů.

Termíny cvičení - dle rozvrhu ve Stagu

Požadavky na zápočet

Zápočtový projekt: vytvoření plnohodnotného elektronického kurzu v systému Moodle na základě zadání některého ze spolupracujících vyučujících PF JU.


    :: Sylabus předmětu ve Stagu sipka
    :: Výukové materiály na moodle.pf.jcu.cz sipka
    :: Zpět na seznam Tématických plánů sipka