Petr Pexa - pepe - osobní stránky

Tématický plán předmětu KIN/7W1-II (KIN/WWW2A)

 1. Front-end webové stránky v HTML5 a CSS
 2. CSS, syntaktická pravidla, příkazy
 3. Vlastnosti barev a pozadí
 4. Vlastnosti textu a písma
 5. Vlastnosti boxů a bloků
 6. Klasifikační vlastnosti
 7. Rozlišení typů médií, media queries
 8. Vlastnosti tiskových a zvukových stylů
 9. Pozicování a vrstvy
 10. Průhlednost a rotace objektů, animace
 11. Aktuální varianty tvorby layoutu webu, CSS Grid
 12. Optimalizace webu pro mobilní zařízení
 13. Responzivita, breakpointy, responzivní obrázky

Požadavky na zápočet    :: Sylabus předmětu ve Stagu sipka
    :: Výukové materiály na moodle.pf.jcu.cz sipka
    :: Užitečný software pro tvorbu www stránek - V:\Pexa\Výuka WWW\Software sipka
    :: Knihovna příkladů k výuce sipka
    :: Testování prohlížečů webových stránek sipka
    :: Prezentace k přednášce Podpora HTML5 v prohlížečích
    :: Zpět na seznam Tématických plánů sipka