Petr Pexa - pepe - osobní stránky

Tématický plán KIN/0TVZ, 8TV (3IN, 3TVZ)

 1. Interaktivní tabule, tablety
 2. Digitální fotografie, bitmapová grafika
  • Digitální fotografie - základní pojmy (rozlišení, datová velikost, barevná hloubka)
  • Přenos fotografií do PC, formáty souborů pro fotografie, komprese
  • Corel PhotoPaint (Gimp) - úprava fotografií - oříznutí, převzorkování, úprava jasu, kontrastu a intenzity
  • Úprava fotografií - rovnováha barev, režim barev, zaostření, 2D, 3D a speciální efekty
  • Úprava fotografií - vrstvy, nástroje malba a klonování, export do JPG, TIFF
 3. Vektorová grafika
  • Počítačová grafika, vytváření grafických útvarů, vrstvení
  • Corel Draw (Inkscape) - kreslící nástroje, úpravy objektu, stín, přechod, výplň, obrys
  • Řazení a seskupení objektů, 3D efekty, perspektiva, text na křivce
  • Práce s textem, obálka, perspektiva, osvětlení, rovinná a prostorová úprava
  • Import bitmapových objektů, export vektorové grafiky do bitmapové
 4. Video
  • Video - základní pojmy, rozhraní pro přenos videa (HDMI, DV-FireWire, S-video, A/V), videoformáty (AVI, MP4, MOV, WMV, MKV), použitelné kompresní standardy a kodeky (MPEG-4, DivX, XviD, H.264), rozlišení (DVD, HD ready, Full HD, Ultra HD, 4K)
  • Záznam videa - nastavení digitální kamery, použitelné funkce, záznamová média (miniDV, paměťové karty)
  • Corel Video Studio (Windows Movie Maker) - import videa do PC
  • Corel Video Studio (Windows Movie Maker) - editace videa (střih, přechody, titulky, DVD menu), zvuková stopa (import externího zvuku), export videa
 5. E-learningové, testovací a komunikační systémy pro podporu distanční výuky
  • Moodle, MS Teams, MS Forms, Google Forms, Google Meet, Jitsi Meet
  • význam, funkce, ovládání
 6. Umělá inteligence (AI) nejen ve výuce
 7. Systém pro podporu řízení výuky Netop Vision
  • význam, funkce, ovládání
 8. OCR (optické rozpoznávání znaků v ofocených nebo naskenovaných textech)
  • význam, funkce, software
 9. Text To Speech (převod textu na řeč, viz např. Google Translator)
  • význam, funkce, software

Požadavky na zápočet

1. zápočtový projekt: evaluovaná aplikace pro interaktivní tabuli na libovolné téma, nalezená na doporučených portálech (ideálně na www.veskole.cz) a využitelná ve výuce vlastního studijního oboru.

2. zápočtový projekt: vlastní aplikace pro interaktivní tabuli s cca 5 žákovskými aktivitami na libovolné téma, vytvořená v prostředí Smart Notebook s využitím šablon Smart Lab a doplňku Smart Response a využitelná ve výuce vlastního studijního oboru.

3. zápočtový projekt: sada cca 10 ks upravených fotografií v programu pro práci s bitmapovou grafikou (Corel PhotoPaint, Gimp), jedna fotografie retušovaná funkcí Klonování. Vytvoření fotokoláže na libovolné téma.

4. zápočtový projekt: sada 10 ks vizitek na stránce formátu A4 vytvořená v programu pro práci s vektorovou grafikou (Corel Draw, Inkscape), možné i vlastní téma na nějakou reklamní či prezentační grafiku (plakát, leták, pozvánka, apod.).

5. zápočtový projekt: dynamická galerie vlastních upravených fotografií, zpracovaná programem pro střih videa (Windows Movie Maker, Corel Video Studio, Pinnacle Studio) s titulním snímkem, přechodovými efekty a podkladovou hudbou ve formátu MP3.

6. zápočtový projekt: sestříhaný a ozvučený videoklip (z vlastního videozáznamu nebo DVD s libovolným filmem) s titulky a přechody zpracovaný libovolným programem pro střih videa (Windows Movie Maker, Corel Video Studio, Pinnacle Studio). Výstupním formátem těchto projektů bude *.wmv, *.mpg, *.avi (s DivX nebo XviD kodekem).


    :: Záznamy mých live webinářů na téma interaktivní výuky sipka
    :: Základy grafiky - výukový kurz sipka
    :: Výukové materiály v Moodle PF JU sipka
    :: Další výukové materiály sipka
    :: Užitečný software pro grafiku a multimédia - V:\Pexa\Výuka GRA, TVZ\Software sipka
    :: Zpět na seznam Tématických plánů sipka

:: Zpět na začátek stránky Nahoru